Lakewoodi Eest Kooli Joulupuu

PointsettaWhite

Saturday, December 19th at doors open at 1 p.m.

The presentation, play, song and festivities start at 2 p.m. with an appearance by Santa!

Lakewoodi Eesti Kooli ja Ühingu Jõulupuu
Laupäeval 19 Detsember, algusega kell 2 p.l. Maja avatud kell 1 p.l.

 

Comments are closed